Diskusní fórum přinese informace o vzdělávání v oblasti FM

přidáno: 31. 5. 2011 1:08, autor: Neznámý uživatel
V polovině června, konkrétně 16. června se bude v pražském hotelu Olympik diskutovat o možnostech vzdělávání ve facility managementu. U kulatého stolu se zde setkají odborníci, kteří jsou v ČR garanty vzdělávání ve FM, ať už hovoříme o akademické půdě nebo komerční. Odborným garantem fóra je česká pobočka mezinárodní asociace profesních facility managerů IFMA CZ.

Garantem Fóra Konference ve školství se stal prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. působící na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pozvání na fórum přijal i zahraniční host, kterým je doc. Ing. Viera Somorová, PhD., prezidentka Slovenské asociace Facility managementu SAFM. Na fóru se můžete taktéž setkat i se zástupci České pobočky mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ. Fórum jer určeno především HR specialistům, akademikům, veřejné správě, facility manažerům, poskytovatelům FM služeb a klientům FM. Mezi pozvanými hosty jsou například prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., doc. Ing. Viera Somorová, PhD., doc. Ing. František Kuda, CSc., doc. Ing. Daniel Macek, PhD., doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., RNDr. Petr Glos, doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. Více informací můžete získat na adrese www.fmforum.cz, kde je také možnost vyplnit registrační kupon.

Zdroj: http://www.realit.cz/aktualita/diskusni-forum-prinese-informace-o-vzdelavani-v-oblasti-fm
Comments