Hlavním tématem letošního Týdne FM bude integrace

přidáno: 13. 10. 2011 1:52, autor: Neznámý uživatel
Na podzim se uskuteční již XI. ročník Týdne facility managementu, který se koná ve dnech 7. až 11. listopadu 2011 v Praze. Letošní motto akce je Facility management - příležitost pro integraci.

Klikněte na fotografii pro její zvětšení

Na podzim se uskuteční již XI. ročník Týdne facility managementu, který se koná ve dnech 7. až 11. listopadu 2011 v Praze. Letošní motto akce je Facility management – příležitost pro integraci.

Mezinárodní konferenci 8. listopadu 2011 osobně navštíví exkluzivní zahraniční hosté. Pozvání přijali nejvyšší zástupci IFMA (International Facility Management Association) Tony Keane -prezident IFMA a Kathy Roper – Chairman IFMA.

Pro českou pobočku této asociace IFMA CZ je tato návštěva a účast obou nejvyšších představitelů mezinárodní asociace význačným oceněním. Z dalších významných zahraničních hostů je třeba jmenovat Freda Kloeta, viceprezidenta EuroFM a hlavního vyjednávače FM v Evropském parlamentu a Radě EU, a prezidentku SAFM (Slovenská asociace facility managementu) Vieru Somorovou. Workshop dne 10. listopadu 2011 navštíví Bruce Kenneth Forbes, prezident společnosti ARCHIBUS Inc. z Bostonu v USA. Záštitu nad Týdnem FM letos převzal předseda vlády Petr Nečas, osobně se zúčastní ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Obsah Týdne FM se ponese v tradičním duchu

Programová náplň Týdne facility managementu 2011 proběhne v tradičním duchu. První den, tedy 7. listopadu 2011, je vyhrazen pro exkurzi. Letos mohou účastníci akce navštívit technické zázemí největšího českého aquaparku v Čestlicích u Prahy. Hlavní částí akce je mezinárodní konference, která se uskuteční 8. listopadu 2011 v Hotelu Olympik Artemis. Po ukončení konference bude následovat společenský večer se slavnostním vyhlášením cen FM AWARDS 2011. Následující den proběhne workshop na téma Implementace FM (vede FM Institute). Letošní workshop je koncipován jako průprava účastníků na přípravu výběrového řízení na FM poskytovatelskou firmu krok za krokem. Workshop vychází z ověřeného modelu výuky facility managementu ve vzdělávacích kurzech FM Institute.

Workshop se zaměří na několik základních operací, jako je umět přesně popsat základní podnikání své společnosti, umět definovat, které FM procesy jsou vhodné k outsourcingu, analyzovat vybranou FM službu – připravit podklady pro SL (SLA) či vybrat prioritní oblasti pro výběrové řízení a specifikaci komise. V rámci workshopu se představí nové přístupy k tvorbě požadavku tzv. „na výstupu“, je vysvětlováno na praktických příkladech, jak je tento přístup odlišný od tradičního výčtu požadavků. Celý workshop je v souladu s ČSN EN 15221, a to se všemi jejími šesti díly.

Bohatá nabídka dalších doprovodných akcí

Doprovodné akce v následujících dnech (tj. 10. a 11. listopadu 2011) jsou rezervovány pro partnery.

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 proběhne, v rámci pravidelného diskusního fóra FM Fórum, akce zabývající se problematikou uplatnění studentů a absolventů kurzů FM v praxi s názvem Facility management z pohledu nastupující generace aneb Odborné či studentské práce a jejich uplatnění v praxi. Akce se uskuteční na akademické půdě v zasedací místnosti děkanky FAST, VŠB – TU Ostrava. Téhož dne se uskuteční v Hotelu Olympik Artemis akce ARCHIBUS BEZ HRANIC. Tato akce je zastavením celoevropské ARCHIBUS ROAD SHOW, která přivede do Prahy Bruce K. Forbese, nositele prestižního ocenění IFMA Fellow. Ten je zároveň prezidentem společnosti ARCHIBUS Inc. z Bostonu v USA, 39. největšího vývojáře softwaru na světě. Prezident společnosti ARCHIBUS spolu s lokálním partnerem, společností IKA DATA spol. s r. o., na svém workshopu představí pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti způsoby použití BIM v CAFM, způsoby prezentace a vizualizace KPI a metodiku pro hodnocení trvale udržitelného rozvoje, zelených budov a energetického managementu.

Změna programu vyhrazena

Následující den, tedy pátek 11. listopadu 2011, zaplní diskusní panel s názvem Udržitelné budovy s certifikací z pohledu jejich provozu a správy. Tématy panelu budou: Co přináší certifikace „udržitelnosti“ budov z pohledu Facility Managera? Které z certifikačních metod používaných v ČR přinášejí Facility Managerům největší zisk/prospěch? Je certifikace z pohledu FM nutný proces pro budoucnost, či módní trend, který stojí investice navíc? Další program a detaily akcí budou upřesněny. IFMA CZ si vymezuje možnost změny programu.

Zdroj: http://www.realit.cz/clanek/hlavnim-tematem-letosniho-tydne-fm-bude-integrace

Comments