Masarykova univerzita dokončila kampus

přidáno: 24. 9. 2010 1:42, autor: Neznámý uživatel
Masarykova univerzita dokončila svůj kampus v Brně-Bohunicích, jeden z největších a nejnákladnějších projektů v akademické sféře posledních let ve střední Evropě. Do nových pavilonů přestěhovala hlavně přírodovědné a lékařské obory z pracovišť roztroušených po celém městě. Univerzitní kampus Bohunice tvoří celkem 24 výukových a výzkumných pavilonů. Součástí je informační centrum s knihovnou a studovnami, výukové centrum s aulou a posluchárnami a sportovní hala. Areál poslouží zhruba 5000 studentů a 1000 pedagogů a výzkumných pracovníků z lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií. Celkové náklady na stavbu kampusu činí 5,159 mld. Kč. Projekt je financován ze státního rozpočtu podporovaného úvěrem Evropské investiční banky, vlastních zdrojů Masarykovy univerzity a z prostředků města Brna. Stavební práce začaly v roce 2003.

Zdroj: http://stavebni-forum.cz/cs/article/17796/masarykova-univerzita-dokoncila-kampus/
Comments