Městský okruh odlehčí obytným zástavbám v Plzni i kraji

přidáno: 11. 10. 2010 7:43, autor: Neznámý uživatel

Slavnostním podpisem Koordinační smlouvy mezi Plzeňským krajem a Statutárním městem Plzní dnes stvrdili vzájemnou spolupráci hejtman Milan Chovanec a primátor Pavel Rödl. Kraj i město spolupracují při realizaci projektu „Městský okruh, úsek Domažlická – Křimická (Chebská)“. Jedná se o výstavbu 1. etapy tzv. Západního obchvatu, která naváže na tzv. „nultou etapu“ v úseku od okružní křižovatky na Domažlické po Vejprnickou ulici. Celková délka úseku bude 2.100 m. Na uvedenou silnici se budou moci motoristé napojit na okružní křižovatce na Nové Hospodě, dále z Vejprnické ulice a ze zadních Skvrňan.

Odhadované náklady na stavbu činí jednu miliardu korun. Plzeňský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS PK) se bude podílet částkou cca 770 milionů korun a město Plzeň částkou 230 milionů korun. Na financování části projektu bude podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Jihozápad na začátku roku 2011.


Zdroj: http://www.plzen.eu/aktuality/mestsky-okruh-odlehci-obytnym-zastavbam-v-plzni-i-kraji.aspx

Comments