Nový administrativně logistický park vznikne u Mladé Boleslavi

přidáno: 22. 9. 2011 1:26, autor: Neznámý uživatel
CTP Invest plánuje v okrese Mladá Boleslav postavit šesti hal administrativně logistického parku s lehkou výrobou. Z tohoto důvodu již společnost zažádala o posouzení záměru z hlediska vlivu na životní prostředí. Bude se jednat o komplex budov, které budou sloužit pro skladování hotových výrobků před jejich expedicí k finálním odběratelům a také zčásti k lehké výrobě. Počítá se se vznikem asi 500 nových pracovních míst.
Comments