OP VaVpI: Další dvě vysoké školy získají více než jednu miliardu korun z evropských fondů

přidáno: 3. 3. 2011 2:02, autor: Neznámý uživatel

Praha, 1. 3. 2011  – Poskytování dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) nabírá na obrátkách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posílá další téměř 1,2 miliardy korun na podporu vybudování a rekonstrukce areálů dvou brněnských vysokých škol.  

„Finanční prostředky určené v tomto případě především na investiční výstavbu, mohou sloužit jako další argument proti kritickým hlasům komentujícím stav čerpání z evropských fondů na Ministerstvu školství. V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout kvalitní práci vedení a celého týmu Sekce řízení Operačních programů EU, který se kontinuálně posiluje tak, abychom mohli v nastaveném tempu schvalování projektů pokračovat,“ komentoval svůj souhlas s poskytnutím dotace ministr Dobeš.

Cílem projektů Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity v Brně je výstavba nových univerzitních pavilonů nebo dostavba a rekonstrukce stávajících areálů školy, čímž se vytvoří kvalitnější podmínky jak pro vzdělávání, tak pro vědecko-výzkumné aktivity obou institucí. V případě Agronomické fakulty MU Brno jde o výstavbu dvou vícepodlažních budov (Biotechnologické pavilony), do kterých se nastěhují pracoviště z aktuálně technicky nevyhovujících a zastaralých prostor. Stavební fakulta VUT Brno pak využije finance z eurofondů na dostavbu svého areálu s cílem zkvalitnění výuky a navýšení kapacity v rámci výzkumných a inovačních aktivit svých studentů, především z řad doktorandů.    

„Operační program VaVpI má svůj hlavní cíl v podpoře inovací a inovačního potenciálu České republiky. Pokud zajistíme vytváření kvalitního a důstojného prostředí pro práci výzkumných týmů na vysokých školách, podpoříme tak i růst počtu inovací, které jsou budoucností naší ekonomiky. Jsou to spojité nádoby. Mladí vědci nebudou motivování odcházet za lepšími podmínkami na zahraniční univerzity. Finanční prostředky vynaložené na jejich studium a odborný růst se do ekonomiky vrátí díky inovacím a patentům, které vytvoří a zároveň ČR bude moci úspěšně čelit tvrdé mezinárodní konkurenci,“ glosoval po podpisu vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programu EU Jaroslav Kuba.

Informace pro média:


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je čtvrtým největším operačním programem, které se realizují na území ČR, v období 2007 - 2013. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je pro tento operační program vyčleněno 2,436 miliardy EUR. OP VaVpI je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další organizace zabývající se výzkumem a vývojem. Cílem OP VaVpI je zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje, usnadnit inovace a podporovat podnikání. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi-dalsi-dve-vysoke-skoly-ziskaji-vice-nez-jednu

Comments