Pětina učňů hledá práci, krize vrcholí (3.6.2010)

přidáno: 3. 6. 2010 1:26, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 13. 9. 2010 7:23 ]
Nezaměstnanost absolventů učňovských oborů meziročně stoupla více než o třetinu. Zatímco před dvěma lety hledalo práci 2487 vyučených, letos již 6030 a míra nezaměstnanosti u nich dosahuje alarmujících dvaceti procent. Po mnoha letech se přitom podařilo zastavit pokles nově přijatých učňů. Vyplývá to ze studie Národního ústavu odborného vzdělávání.
Zůstává na odpovědnosti zaměstnavatelů, aby v oborech, kde měli v období ekonomického růstu velký nedostatek pracovníků, nedošlo k jejich výraznému zklamání, a aby žáci po absolvování skutečně získali zaměstnání,“ píší autoři studie Jiří Vojtěch a Daniela Chamoutová.

Úřady práce evidovaly k letošnímu 30. dubnu přes 14,3 tisíce nezaměstnaných absolventů středních a vyšších odborných škol. Je to o třetinu více než loni a téměř dvakrát tolik co v dubnu roku 2008. Pro ně je ale pouze 4537 volných míst. „Z porovnání dubnových hodnot za poslední tři roky je patrné, že se postavení čerstvých absolventů na trhu práce zhoršuje,“ popisuje situaci Vojtěch. Nezaměstnanost absolventů navíc ještě nedosáhla svého vrcholu.

V gastronomii, hotelnictví, potravinářství, obchodu či zemědělství přitom hledá zaměstnání již každý čtvrtý až pátý absolvent. Ve stavebnictví je to přes dvacet procent. „Stavebnictví přitom patří navzdory krizi k odvětvím, v nichž zkušení řemeslníci nalézají uplatnění relativně snadno, ale čerstvé absolventy znevýhodňuje nedostatek praxe,“ píší Chamoutová s Vojtěchem. Dlouhodobě nejperspektivnější je studium zdravotnických oborů. „Zdravotnictví je z pohledu šance na nalezení zaměstnání dlouhodobě perspektivní oblastí, a to i výhledově. Vzhledem k demografickému vývoji lze téměř s jistotou tvrdit, že se poptávka po kvalifikovaném zdravotnickém personálu ještě zvýší,“ říká Vojtěch. Relativně dobře shánějí zaměstnání ještě strojaři a elektrotechnici. „Zajímavé je, že i když byl u vyučených strojařů a elektrotechniků velmi vysoký nárůst nezaměstnanosti, jsou na tom proti ostatním dobře,“ shrnuje Vojtěch.

Meziročně stoupl o třetinu i počet nezaměstnaných absolventů odborných škol s maturitou. K poslednímu dubnu jich hledalo práci téměř dvakrát více než v dubnu 2008. To je každý desátý člověk. Jak však upozorňují autoři studie, statistiku ovlivňuje, že většina absolventů odborných škol pokračuje ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách.