Rekonstrukce v Buštěhradu za 330 milionů

přidáno: 19. 8. 2011 4:41, autor: Neznámý uživatel

Rekonstrukce v Buštěhradu za 330 milionů

4.7.2011 19:56, Zdroj: vz24.cz

Společnost Real Eco technik z Kladna vypsala výběrové řízení na Rekonstrukci průmyslového areálu v obci Buštěhrad. Jedná se o otevřené a nadlimitní zadávací řízení. Předpokládaná hodnota zakázky činí 330 milionů korun bez DPH, jak vyplývá z údajů v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Předmětem plnění této zakázky jsou stavební práce prováděné jakýmikoliv prostředky v souladu se záměrem dodavatele, jak firma Real Eco technik výslovně uvádí. Jedná se o rekonstrukci průmyslového areálu v obci Buštěhrad. Bližší podmínky případní zájemci naleznou v zadávací dokumentaci. Rozsah prací by se týkal období od zadání zakázky, nejpozději však k 1. dubnu 2012, a skončit by vše mělo k 30. září 2013.
 
Každý uchazeč veřejné zakázky musí složit jistotu ve výši 6 milionů korun na účet zadavatele, nebo ve formě bankovních či pojistných záruk. Jistota může být složena nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek.
 
O zakázku se může ucházet každý zájemce, jenž předloží výpis z obchodního rejstříku a doklady opravňující k podnikání v této oblasti. Musí také předložit výpis z obchodního rejstříku. Rovněž musí předložit doklad od pojištění za případné škody v hodnotě nejméně 100 milionů korun. Musí také prokázat svou kvalifikaci předložením realizovaných podobných zakázek v hodnotě nejméně 600 milionů. Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci Informačního systému o veřejných zakázkách nebo zde.
 
Hodnotícím kritériem bude ekonomicky nejvýhodnější nabídka, kritéria jsou nastavena tak, že 80 % bude tvořit cena zakázky a 20 % obchodní podmínky. Lhůta pro doručení nabídek vyprší 12. září 2011 ve 12:00, k otevírání obálek s nabídkami dojde 16. září 2011.
 

Autor: David Lancz, redaktor vz24

Zdroj: http://www.vz24.cz/clanky/rekonstrukce-v-bustehradu-za-330-milionu/

Comments