Trh se skladovými a výrobními nemovitostmi v ČR ve 2. čtvrtletí 2010

přidáno: 20. 8. 2010 2:40, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 13. 9. 2010 7:00 ]

Poradenské společnosti CBRE, DTZ a King Sturge se rozhodly od 1. čtvrtletí 2010 sdílet a společně zpracovávat základní statistiky o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v České republice za účelem co nejúplnějšího zachycení vývoje tohoto trhu.

15.07.2010 - Reality - CB Richard Ellis

V České republice se v současnosti nachází 3,36 mil m2 moderních skladových a výrobních ploch třídy A. Ve výstavbě bylo ve druhém čtvrtletí 2010 zhruba 99 000 m2. V tomtéž období bylo nově dokončeno 12 000 m2.

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací mezičtvrtletně vzrostla o 41% a dosáhla 221 600 m². Čistá realizovaná poptávka bez renegociací byla 193 500 m2 (nárůst o 79% oproti minulému čtvrtletí). Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou v daném časovém období. Celková realizovaná poptávka obsahuje renegociace. Čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje a zahrnuje pouze nové nájemní transakce a expanze ploch stávajících nájemců.

Ve 2. čtvrtletí 2010 bylo napříč celou republikou 522 000 m2 neobsazených. Míra neobsazenosti oproti minulému čtvrtletí poklesla o 1,2 procentní body a dosáhla výše 15,5%.
Mírou neobsazenosti se míní podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry.

Autor: Redakce Sreality

Zdroj: http://beta.sreality.cz/clanek/trh-se-skladovymi-a-vyrobnimi-nemovitostmi-v-cr-ve-2-ctvrtleti-2010/4241