Stavební produkce

přidáno: 20. 8. 2010 1:55, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 13. 9. 2010 7:03 ]

Stavební produkce v květnu 2010 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 1,9 %. Květen 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 2 pracovní dny více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2010 meziměsíčně vyšší o 7,2 %.

Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 0,5 % (příspěvek +0,3 procentního bodu) a u produkce inženýrského stavitelství došlo k růstu o 0,6 % (příspěvek +0,2 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2010 meziročně snížil o 4,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,8 % a činila 26 889 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2010 meziročně snížil o 4,0 %, stavební úřady jich vydaly 9695. Na nové stavby bylo vydáno 5 297 stavebních povolení (příspěvek –2,6 p. b., pokles o 4,8 %) a pro změny dokončených staveb 4398 stavebních povolení (příspěvek –1,4 p. b., pokles o 3,1 %).
Orientační hodnota staveb povolených v květnu 2010 činila 40,2 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla o 14,2 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán růst orientační hodnoty stavebních povolení na 28,9 mld. Kč (příspěvek +17,4 p. b., růst o 26,9 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 11,3 mld. Kč (příspěvek –3,2 p. b., pokles o 9,1 %). Růst orientační hodnoty povolených staveb byl důsledkem především povolení finančně nákladných staveb dopravní infrastruktury, nových staveb pro energetiku a fotovoltaických elektráren.
Počet zahájených bytů v květnu 2010 poklesl meziročně o 17,9 % a dosáhl hodnoty 2805 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl o 4,2 % (příspěvek –2,1 p. b.). Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 49,2 % (příspěvek –15,7 p. b.).
Počet dokončených bytů v květnu 2010 meziročně poklesl o 8,1 % a činil 2491 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 8,8 % (příspěvek –4,2 p. b.), v domech bytových o 8,2 % (příspěvek –3,2 p. b.).
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,3 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,9 % a inženýrské stavitelství kleslo o 0,8 %. Údaje za květen 2010 Eurostat zveřejní 19. 7. 2010.

Autor: zdroj ČSÚ

Zdroj: http://www.imaterialy.cz/clanky/ekonomika/10260/stavebnictvi-v-kvetnu-2010/