Trh průmyslových nemovitostí dosáhnul na rekordní čísla

přidáno: 1. 2. 2011 1:50, autor: Neznámý uživatel
Trhu průmyslových nemovitostí se loni z hlediska pronájmů mimořádně dařilo. Nájemci podepsali smlouvy na 845 tisíc metrů čtverečních moderních průmyslových prostor. Tak velká plocha byla pronajata pouze v rekordním roce 2007 (přesně 855 tisíc metrů čtverečních). Z hlediska výstavby naopak trh dosáhnul nejnižších hodnot od roku 2004, nová výstavba od třetího čtvrtletí 2009 téměř neprobíhá. Následkem této vysoké poptávky a nízké nabídky klesl podíl nepronajatých prostor na 10,6 procent. Vyplývá to ze zprávy společnosti Cushman & Wakefield.

„V loňském roce došlo k prodloužení řady nájemních smluv, nebo firmy expandovaly a ke stávajícím prostorám si pronajímaly další. To se v doposud rekordních letech 2006 a 2007 nedělo, tenkrát se převážně podepisovaly nové nájemní smlouvy. Právě smlouvy uzavřené v období boomu dnes dobíhají a nájemci je často prodlužují,“ říká Jaroslav Kaizr, vedoucí týmu pronájmu průmyslových ploch v pražské kanceláři Cushman & Wakefield. „Loni poprvé tvořilo obnovení nájemních smluv téměř polovinu všech pronájmů,“ dodává Kaizr. Do objemu pronájmů jsou zahrnuty výhradně smlouvy pronájmu, u kterých došlo k podpisu nájemní smouvy a k nastěhování nájemce do prostor v roce 2010. Týkají se tedy již existujících nemovitostí. Smlouvy o smlouvách budoucích (tzv. předpronájmy) zde zahrnuty nejsou.

Největší zájem je o Prahu a Plzeň

Z regionálního hlediska se v roce 2010 firmy nejvíce zajímaly o Prahu a Plzeňský kraj. Ten zaznamenal největší pokles míry nepronajatosti – podíl volných ploch spadl za posledních dvanáct měsíců o zhruba 13,5 procenta na současných 11,2 procenta. Významný pokles v druhém pololetí zaznamenal i Moravskoslezský kraj, kde dnes zůstává volných 16,8 procenta moderních průmyslových prostor. Nejvýznamnějšími obchody byly v posledním čtvrtletí nové nájmy společností Brose v ProLogis parku Ostrava a společnosti Trost v Orange parku v Plzeňském kraji. Logistické společnosti Schenker a Damco expandovaly na východě Čech. Naopak mírný nárůst volných prostor je možné sledovat na severu Prahy a na Vysočině, což bylo způsobeno především přemístěním některých nájemců do jiných lokalit. Nejnižší míru nepronajatosti aktuálně vykazuje Jihomoravský kraj (pod 2,5 procenta) , který trpí nedostatkem volných pozemků vhodných k průmyslové výstavbě. Týká se to hlavně Brna a okolí. Developeři tak téměř nemají možnost reagovat na poptávku. V Praze se podíl volných ploch pohybuje nad republikovým průměrem, což je dáno především velikostí a vyzrálostí trhu. Celorepublikový průměr nepronajatosti loni významně klesl. Ke konci roku 2010 zůstávalo volných 10,6 procenta všech ploch, zatímco o rok dříve to bylo 15 procent. „Očekáváme, že nepronajatost bude dále klesat. Podíl pod deset procent však již znamená nedostatečnou nabídku a to může vést k tlaku na zvýšení nájemného. Bude se to týkat především regionů s omezenou nabídku ploch k pronájmu,“ říká Jaroslav Kaizr.

Nová výstavba výrazně pokulhává

Z hlediska nové výstavby zaostával loňský rok za předchozími roky – postaveno a předáno k užívání bylo jen 191 tisíc metrů čtverečních, to je nejméně ploch od roku 2004. Ve srovnání s rokem 2009 to byla zhruba polovina a oproti rekordnímu roku 2007 asi jedna pětina tehdejší výstavby. Developeři staví výhradně pro předem dohodnuté nájemce (předpronájmy). Jediný, kdo se osmělil a začal stavět spekulativně, byl developer VGP. Ten postavil spekulativní haly v Horních Počernicích a dále staví bez předpronájmu i v Plzni a v Hradci Králové (celkem cca 20 tisíc metrů čtverečních). Do budoucna se očekává pomalý návrat spekulativní výstavby v regionech s nízkou nepronajatostí a stabilní poptávkou.

Jedničkou na trhu zůstává CTP

Čtvrtina uzavřených nájemních smluv směřovala do prostorů developera CTP. V patách mu jde developer ProLogis, který se na objemu všech loni uzavřených nájemních smluv podílel 23 procenty. Třetím nejsilnějším hráčem na trhu byl loni s deseti procenty developer VGP. „Pro letošní rok očekáváme další snížení nepronajatosti na úrovni celé republiky a v některých regionech, jako například v Moravskoslezském kraji. Pokud nepronajatost klesne pod 9 procent, můžeme očekávat i nastartování významnější spekulativní výstavby v exponovaných lokalitách. Většina nové výstavby však bude probíhat na základě předpronájmu. Nájemné by se mohlo v regionech s nízkou nepronajatostí zvýšit nad současnou úroveň. Očekáváme i vyšší aktivitu na trhu s pozemky, který se během posledních dvou let téměř zastavil,“ říká Jaroslav Kaizr.

Zdroj: http://realit.cz/aktualita/trh-prumyslovych-nemovitosti-dosahnul-na-rekordni-cisla

Comments