Univerzita Pardubice: investice s přispěním EU

přidáno: 11. 2. 2011 2:28, autor: Neznámý uživatel
9.února 11 Univerzita Pardubice zahajuje realizaci dvou významných projektů z fondů EU: v  technologickém areálu v Doubravicích vznikne nové Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD) a nejstarší objekt univerzity v centru města projde rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum (UNIT). Oba navržené projekty Univerzity Pardubice, každý v hodnotě přesahující 266 mil. Kč, prošly úspěšně hodnocením a byly přijaty k financování z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) v Prioritní ose 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. O poskytnutí dotací rozhodlo Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ČR.


V rámci rekonstrukčního projektu bude mj. vytvořena moderní informační infrastruktura a špičkové IT zázemí, vybudovány specializované laboratoře podporující interdisciplinaritu přípravy mladých badatelů, mezifakultní a mezioborovou spolupráci a rozvoj přenositelných dovedností. Součástí projektu je rovněž poskytování služeb v oblasti poradenství a kariérní přípravy studentů a absolventů doktorských studijních programů. Nové, doposud chybějící, zázemí  umožní další rozvoj doktorských studijních programů.

Projekt VVVCD je zaměřen na vybudování zcela nové infrastruktury v technologickém areálu univerzity v Doubravicích pro potřeby Dopravní fakulty Jana Pernera, opět se zaměřením na perspektivní studenty doktorských a magisterských studií. Podle jejího děkana prof. Ing. Bohumila Culka, CSc.: „Realizace projektu umožní rozvíjet multidisciplinaritu tvůrčích a vzdělávacích činností dopravní fakulty v oblasti technických, technologických oborů a materiálového inženýrství se zaměřením na dopravní stavitelství, dopravní prostředky, materiály, mechaniku, diagnostiku a zkušebnictví, a to v těsné návaznosti na potřeby praxe a společností působících v oblasti dopravy a zkušebnictví v regionu i celé ČR.“

Zdroj: http://www.techtydenik.cz/tech_zpravy.php?id=5085
Comments