V areálu holešovské zóny se buduje Technologický park Progress

přidáno: 8. 2. 2011 0:07, autor: Neznámý uživatel
HOLEŠOV – Včera odpoledne byla v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov slavnostně zahájena stavba Technologického parku Progress. Vzniknout by tady měl komplex několika budov, v nichž najdou prostory začínající podnikatelé či inovačně zaměřené firmy. Investiční náklady činí 150 milionů korun, z toho více než 112 milionů tvoří dotace z Evropské unie. Investorem je firma Industry Servis vlastněná Zlínským krajem. Tato společnost má na starosti rovněž výstavbu a provoz holešovské zóny.
 

„Holešovská průmyslová zóna patří mezi nejdůležitější rozvojové projekty České republiky. Je důležité, že vedle průmyslu bude díky technologickému parku schopná podpořit i vědu, výzkum a inovace," řekl Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu České republiky. Ministerstvo průmyslu proto stavbu parku podpořilo z evropského programu Prosperita, který pomáhá budovat zázemí pro inovativní firmy.
Komplex Technologického parku Progress bude stavebně dokončen nejpozději do konce letošního roku. „Projekt je výjimečný svým zasazením do kontextu průmyslové zóny. Vzniká tak plocha disponující nabídkou pro firmy v různých etapách jejich vývoje – od zcela začínajících podnikatelů, například absolventů univerzity, až po velké nadnárodní společnosti,“ řekl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš. Technologický park Progress podle něho také zvyšuje atraktivitu zóny pro větší investory. „Investoři v zóně mohou například spolupracovat s inovačními subjekty působícími v technologickém parku,“ vysvětlil.
Technologický park Progress bude tvořen třemi budovami a souvisejícími stavbami jako jsou komunikace či parkoviště. V jednom objektu bude fungovat podnikatelský inkubátor, dvě univerzální haly s veškerým potřebným vybavením jsou pak určeny pro inovačně zaměřené firmy s potenciálem růstu.
„V podnikatelském inkubátoru je nájem zvýhodněn a některé služby dotovány. Tato podpora přitom v čase klesá, cílem je postupná adaptace na tržní podmínky. Doba inkubace je zpravidla tříletá, poté jsou již nájem i služby účtovány komerčně,“ uvedla Daniela Sobieská ze společnosti Technologické inovační centrum. Tato společnost, kterou společně založily univerzita a hejtmanství, bude mít na starosti provoz části parku určeného pro začínající podnikatele.
Budova s podnikatelským inkubátorem má zastavěnou plochu přibližně 2 000 čtverečních metrů, univerzální haly pak celkem asi 4 000 čtverečních metrů. „Jsou tak vytvořeny předpoklady pro vznik až 140 pracovních míst,“ konstatoval výkonný ředitel Industry Servis ZK Jakub Černoch.
V areálu Strategické průmyslové zóny Holešov nyní působí stavbaři i na jiných místech. V polovině ledna zahájila stavbu svého závodu firma POKART spol. s r.o. Společnost, jež se zabývá především výrobou kartonových obalů, tak zahájí činnost v nových prostorách ještě v letošním roce. Doposud oznámilo vážný zájem o holešovskou zónu šest firem. Pokud se budou jejich záměry realizovat, nabídnou v zóně více než 1 000 pracovních míst.

Zdroj: http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=158116&doctype=I02&&cpi=1

Comments