Veletrh Střechy Praha a výstava Solar Praha připravují pro nadcházející ročník řadu novinek

přidáno: 18. 10. 2010 1:32, autor: Neznámý uživatel

Ačkoliv se vystavovatelé, odborníci i laická veřejnost setkají až na konci ledna, přípravy na 13. ročník veletrhu Střechy Praha a 7. ročník výstavy Solar Praha jsou v plném proudu. Za dobu své existence si veletrh Střechy Praha získal velmi dobré postavení mezi návštěvníky a vystavovateli nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí. Vzhledem k současnému trendu v oblasti využívání obnovitelných zdrojů – především solární energie – se i výstava Solar Praha těší velikému zájmu vystavovatelů i veřejnosti. V nadcházejícím ročníku výstavy proto očekáváme, že zastoupení vystavovatelů bude, vzhledem k rozšíření nomenklatury výstavy, ještě významnější, než tomu bylo v letošním roce. Nejen veletrh Střechy Praha a výstava Solar Praha se řadí mezi úspěšné akce pořádané v České republice. Významné ocenění získali i samotní organizátoři obou akcí. Společnost Střechy Praha s.r.o. se stala finalistou soutěže Vodafone firma roku 2010, cena Hospodářských novin a postoupila v krajském kole hlavního města Prahy mezi deset nejúspěšnějších firem.

Hobby Praha

Společnost Střechy Praha nabízí možnost vystavovat i firmám, které se přímo nespecializují na střechařská odvětví, či na fotovoltaiku. V rámci veletrhu proběhne poprvé výstava s názvem Hobby Praha, která se zaměří na prodej různých předmětů spojených s volnočasovými aktivitami.

Střechy a energie

Ani na 13. ročníku veletrhu nebude chybět bohatý doprovodný program, jehož součástí budou přednášky a semináře týkající se aktuálních témat v oblasti střech i úspor energií. Zvýrazněným tématem, od kterého se budou odvíjet přednášky a diskusní fóra, jsou Střechy a energie. Přednášky, které vedou specializovaní odborníci doporučení Centrem pro obnovitelné zdroje a úspory energie – EkoWATT, ČKAIT a jiní, jsou určeny jak odborníkům, tak i laické veřejnosti.

Zlaté slunce

V rámci veletrhu se rovněž uskuteční i několik prestižních soutěží. Návštěvníci akce budou moci ohodnotit, stejně jako v minulých letech, nejpoutavější expozici. Vystavovatelé si pak mohou odnést titul za nejlepší vystavovaný exponát v soutěži Zlatá taška, anebo získat ocenění za nejlepší kovovou střechu a její detail v soutěži MetalStar. Novinkou je pak soutěž Zlaté slunce, která ocení nejlepší exponát výstavy Solar Praha.

I přesto, že termín uzávěrky přihlášek, pro který platily výhodnější ceny, je již za námi, můžete své přihlášky posílat i nadále. Přihlášku k účasti na 13. ročníku veletrhu Střechy Praha a na 7. ročníku výstavy Solar Praha naleznete na našich stránkách www.strechy-praha.cz v sekci pro vystavovatele.

Těšíme se na viděnou s Vámi na 13. ročníku veletrhu Střechy Praha a na 7. ročníku výstavy Solar Praha, které proběhnou 27. – 29. 1. 2011 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze – Holešovicích.

Více informací a veškeré novinky naleznete na našich internetových stránkách www.strechy-praha.cz.


Zdroj: http://stavebni-forum.cz/cs/article/17918/veletrh-strechy-praha-a-vystava-solar-praha-pripravuji-pro-nadchazejici-rocnik-radu-novinek/

Comments