V novém OC Tabačka za 750 milionů Kč bude Interspar

přidáno: 8. 12. 2011 1:35, autor: Neznámý uživatel
Kategorie: Minizprávy | admin | 01.08.2011 |

Společnost Mocero investuje podle předběžného projektu do nového obchodního centra Tabačka Nový Jičín 750 milionů Kč. V centru by měl být potravinářský obchod Interspar, obchodní galerie, podzemní a nadzemní parkoviště, kavárny, dětský koutek a odpočinková plocha se zelení. Ve čtvrtek 29. července proběhlo mimo jiné k projektu veřejné projednání Městského úřadu v Novém Jičíně. Byl to zároveň den, kdy mohli účastníci řízení podávat námitky a veřejnost vznášet připomínky k umístění stavby. Účastníci řízení podali šest námitek, odbor životního prostředí vyslovil nesouhlas s výškou reklamního pylonu, veřejnost však žádnou připomínku nevznesla. Až po získání územního rozhodnutí, které bude v právní moci, může Mocero reality požádat o vydání stavebního povolení. Jak již dříve ČIA informovala, Krajský úřad Moravskoslezského kraje už schválil záměr z hlediska vlivu na životní prostředí. Celková zastavěná plocha záměru je 11 659 m2. Stavba by měla být zahájena v příštím roce, k dokončení by mělo dojít v roce 2013. Zdroj: www.cianews.cz

Zdroj: http://www.retailinfo.cz/magazin/minizpravy/v-novem-oc-tabacka-za-750-milionu-kc-bude-interspar
Comments