Západočeská univerzita v Plzni vypsala tendr na výstavbu objektu v hodnotě více jak 702 mil. Kč

přidáno: 8. 12. 2011 1:20, autor: Neznámý uživatel
Západočeská univerzita v Plzni vypsala tendr na výstavbu objektu v hodnotě více jak 702 mil. Kč

27.10.2011 07:05, Zdroj: vz24.cz

Západočeská univerzita v Plzni vypsala veřejnou zakázku na „Výstavba objektu pro projekty NTIS a CTPVV“. Jedná se o nadlimitní otevřené řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí více jak 70 mil. Kč,  jak vyplývá z údajů v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu pro objekty projektu NTIS a CTPVV v Plzni včetně inženýrských sítí a komunikací. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci a dokumentaci pro provádění stavby. Zastavěná plocha objektu 6.771,5 m2, obestavěný prostor 102.800,50 m3, plocha užitková 24.460,66 m2

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 10 mmil. kč a dále mj. předložili:

  • závazný příslib poskytnutí bankovní garance za Záruku za dokončení díla ve výši 70 mil.Kč, ve výši 10 mil.Kč na platby subdodavatelům a 10 mil. Kč na záruční opravy, uvedená bankovní garance bude platná po celou dobu realizace díla
  • pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem ve výši min.100 mil.Kč
  • poslední zpracovanou rozvahu, ze které musí vyplývat, že dodavatel dosáhl v daném účetním období kladného hospodářského výsledku
  •  údaj o celkovém obratu dodavatele za poslední 3 roky, a to v min. výši 350 mil.Kč za každé toto období
  • seznam stavebních prací provedených dodavatalem za posledních 5 let
  • minimálně 1stavební úráci v oblasti předmětu zakázky, a to jako zhotovitel, každou v hodnotě min. 200 mil. Kč bez DPH
  • osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele min. 2 osob odpovědných za vedení stavby

Bližší informace o kvalifikačních předpokladech a hodnotících kritériích naleznete v zadávací, resp. kvalifikační dokumentaci dle Informačního systému o veřejných zakázkách zde.

Vítěz zakázky bude vybrán na základě těchto kritérií:

  • nabídková cena celkem bez DPH (váha 85%)
  • termín dodání (váha 15%)

Lhůta pro doručení nabídek vyprší 3. ledna 2012 v 9 hodin. K otevírání obálek dojde ten samý den 3. ledna 2012 v 10 hodin.

Veřejná zakázka bude financována z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Autor: redakce vz24.cz

Zdroj: http://www.vz24.cz/clanky/zapadoceska-univerzita-v-plzni-vypsala-tendr-na-vystavbu-objektu-b-hodnte-vice-jak-702-mil-kc/

Comments