Časopis Facility Manager


Facility manager


Odborný časopis - dvouměsíčník, který má za cíl zaplnit informační mezeru v oblasti facility managementu na českém trhu a přinášet informace jak z českého, tak i zahraničního prostředí. Dále je hlavním partnerem Týdne FM.


           Newsletter 2011 !                             Aktuální vydání r.2011:
     
       

WAGNER PRESS, s.r.o., Jana Masaryka 28/281, 
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Obchodní od dělení - inzerce: Monika El Walily – monika@wagner-press.cz
Roční předplatné: 300 Kč 
Náklad: 6 000 ks


Tematické zaměření jednotlivých čísel pro rok 2011:
Vybraná témata pro jednotlivá čísla jsou zpracována v daném vydání v širším rozsahu, ale celý časopis obsahuje vždy další pravidelné rubriky s pestrým obsahem problematiky FM.

1/2011

Speciální témata:
• ÚKLIDOVÉ SLUŽBY – CLEANING – Všechny druhy úklidů; DDD; hygienický servis; údržba venkovních ploch; zahradnické služby; doplňkové služby
• ZIMNÍ KALAMITA? Formalita?
• ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + EKOLOGICKÉ ASPEKTY
• VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FM – Školení a přednášky; certifikace; výuka na FM na VŠ; doplňkové vzdělání
• KULATÝ STŮL: Postoj firem k ekologii z hlediska FM

2/2011

Speciální témata:
• SECURITY – Ostraha budov; strážní služba + psovodi; kontrola příchodů a odchodů; kontrola vozidel; osobní ochrana; doprovod a přeprava cenin; služby PO a BOZP
• OFFICE – Zařízení a vybavení kanceláří; kancelářská technika; space management; spisové služby; archiv; administrativa; účetnictví
OFFICE SUPPORT SERVICES – Recepční služby; agenturní zaměstnávání; administrativa; péče o zásilky (došlé, odcházející); doplňkové služby
• KULATÝ STŮL: Security – co je bezpečnost?

3/2011

Speciální témata:
• DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ – Správa vozového parku; parkovací a dopravní systémy; leasing; pojištění vozidel; spedice; logistika; logistické systémy; skladovací prostory; skladovací systémy
• TECHNOLOGIE – Systémy vytápění, klimatizace, ventilace; měřící a regulační technika; rozvody energií; úsporné systémy; alternativní zdroje energie – zelená úsporám; výroba energie; energetika

4–5/2011
Speciální témata:
• SPRÁVA A ÚDRŽBA BUDOV – Základní složka FM; outsourcing
• VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FM – Školení a přednášky; certifikace; výuka FM na VŠ; doplňkové vzdělání
• SOFTWARE PRO FM – Všechna řešení pro nejrůznější oblasti FM a doplňkových činností; pasportizace; autopark; energetický management; pošta; nemovitosti; plánovaná údržba; helpdesk; CAD vizualizace; controlling a investice; rezervace; smlouvy a objednávky; lokalizace a navigace vozidel
• DOPRAVA – zákonné a havarijní pojištění, pojišťovny jejich produkty, bonusy….
• KULATÝ STŮL: Bez software pro FM i zítra?

6/2011
Speciální témata:
• PROPERTY SERVICES - Provoz a údržba technologií; běžná údržba + opravy; energetika + energetický management; inženýring, auditing, reporting; doplňkové služby
• Legislativní změny plánované pro rok 2012 – v oblasti provozu budov, správy majetku, správy vozového parku, financí a daní…
VÝHLED FM do roku 2012.


      Pravidelné rubriky časopisu FM:
 • Aktuality
 • Konference
 • Osobnost FM
 • Profil
 • Personálie
 • Trendy
 • Služby
 • Na návštěvě u…
 • Představujeme vám…
 • Technologie
 • Vzdělávání
 • Kanceláře
 • Ze zahraničí
 • Ekologie
 • Energie
 • Software
 • Bezpečnost
 • Úklid
 • Úhel pohledu
 • Projekt FM
 • a mnohé další včetně dalšího balíku aktuálních informací a novinek ze světa FM


   Vydání časopisu Facility Manager - ARCHIV:

  
Ċ
Admin FM,
11. 12. 2010 4:57
Ċ
Admin FM,
11. 12. 2010 4:58
Ċ
Admin FM,
11. 12. 2010 4:55
Ċ
Admin FM,
22. 1. 2011 7:34
Ċ
Admin FM,
31. 1. 2011 1:04
Comments